Secret Lleida.net, l’eina per a protegir els secrets empresarials de la teva organització

Un dels serveis més recents que Lleida.net ha afegit al seu catàleg és Secret Lleida.net. Aquest neix de la voluntat d’ajudar a les empreses que vulguin protegir els seus secrets empresarials tot usant serveis amb base digital que habitualment ofereix.

La llei 1/2019 de Secrets Empresarials de 20 de febrer és la que ens atorga el marc normatiu en la seva transposició de la Directiva Europea 2016/943.

La llei defineix el que es considera un secret empresarial com aquella informació o coneixement, de tipus tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer que reuneixi les següents condicions:

  • que sigui secret
  • que tingui un valor empresarial
  • haver estat objecte de mesures raonables per mantenir-ho en secret

El fet que es defineixi el concepte de secret empresarial és una de les novetats més rellevants de la llei i la base d’aquesta, ja que en el seu article primer és on es troba ubicada la definició i és a partir del qual on despleguen totes les mesures de protecció al llarg del text legal. Una altra conclusió és que supera el marc que fins ara es disposava de protecció a través del sistema de propietat intel·lectual o de defensa de la competència. Així doncs, un cop l’empresa hagi identificat aquella informació que consideri com a secret empresarial, l’aspecte en què haurà de treballar a continuació és en aplicar-hi les mesures de protecció.

És en aquest punt on entra en acció Secret Lleida.net

Amb Secret Lleida.net, l’interessat tindrà a la seva disposició una plataforma web mitjançant la qual informarà via correu electrònic certificat sobre quina és la informació considerada com secret a les persones de l’organització o externes que sigui necessari que ho coneguin. El sistema és plenament digital i n’assegura l’aplicació de les  mesures tècniques de seguretat de la informació garantides  pel sistema de gestió de Lleida.net. En qüestió de minuts, Lleida.net emet una evidència en suport digital d’aquesta comunicació amb el detall tècnic  que permet assegurar-ne la traçabilitat i una marca d’aigua assenyalant que la informació intercanviada és confidencial, i per tant constitutiva de secret.

L’empresa podrà aplicar altres mesures complementàries com l’assegurament de signatura d’acords de confidencialitat genèrics tant amb empleats com amb col·laboradors externs que pugui intervenir en el procés de creació o desenvolupament del producte o servei a protegir.

Podeu trobar informació de la plataforma Secret Lleida.net aquí o bé podeu dirigir-vos al nostre Servei d’Atenció al Client per qualsevol dels medis indicats a la nostra pàgina web.

Feu un comentari