validez de la firma electrónica

Preguntes i respostes sobre la signatura electrònica

Passar de la signatura manuscrita a la signatura electrònica és una de les formes de potenciar la transformació digital de la teva empresa, d’impulsar la responsabilitat social corporativa i de diferenciar-te dels teus competidors. No obstant això, pot ser que et sorgeixin dubtes abans d’utilitzar aquesta eina. En aquest post donarem resposta als dubtes més comuns com: per a què serveix la signatura electrònica, quins tipus hi ha, quins requisits ha de tenir per ser vàlida, com funciona la signatura electrònica i on es regula, entre altres qüestions.

Read more