The legal protection of software

La protecció jurídica del programari

Les noves tecnologies han modificat substancialment la forma en què funcionen les empreses. De fet, actualment els programes informàtics formen part dels actius de moltes companyies. Per tant, és lògic pensar que hagi sorgit la necessitat de desenvolupar mesures de protecció jurídica del programari. Però, què es pot fer per a protegir aquest tipus d’actius?

Read more

prescripción de deudas con comunicación certificada

Evita que prescriguin els deutes dels teus clients amb les comunicacions certificades

Tens impagats a la teva empresa i no saps què fer? Podria ser que algun client no pagui la factura que et deu tot i haver parlat diverses vegades amb ell. És un problema habitual a les empreses i, en nombroses ocasions, es desconeix com interrompre la prescripció i evitar que el deute prescrigui per no haver estat reclamat de forma fefaent. En aquest post t’expliquem què fer per evitar la prescripció dels deutes.

Read more

La nova llei de serveis de confiança, un nou impuls per als serveis de Lleida.net

El passat dijous 12 de novembre, es va publicar al BOE la nova llei de serveis de confiança electrònica (llei 6/2020 reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança). El seu principal objectiu és adaptar a l’ordenament jurídic espanyol el Reglament (UE) 910/2014 referent a la identificació electrònica i els serveis de confiança per …

Read more

Lleida.net eidas qualified

Lleida.net ja és prestador qualificat de lliurament electrònic certificat

El passat 26 de desembre, mitjançant resolució de Ministeri d’Economia i Empresa, se’ns va atorgar a Lleida.net la consideració de prestador qualificat per al servei de lliurament electrònic certificat. Què significa aquesta nova denominació? Molt, tant per Lleida.net com per a la seva comunitat d’usuaris, us ho expliquem a continuació. Lleida.net ja era un prestador …

Read more

Regulacions de privacitat i Blockchain. Els drets dels consumidors davant els registres immutables (1/2)

Els sistemes Blockchain són compatibles amb el nou RGPD? Els sistemes Blockchain garanteixen els drets dels consumidors atorgats per les regulacions recents? En analitzar el nou RGPD i altres “Lleis de Protecció de Dades Personals i Privacitat”, moltes organitzacions s’estan adonant que la majoria de les “Aplicacions Blockchain” i “Projectes Blockchain” no compleixen amb la normativa vigent a la Unió Europea, …

Read more