La protecció jurídica del programari

Les noves tecnologies han modificat substancialment la forma en què funcionen les empreses. De fet, actualment els programes informàtics formen part dels actius de moltes companyies. Per tant, és lògic pensar que hagi sorgit la necessitat de desenvolupar mesures de protecció jurídica del programari. Però, què es pot fer per a protegir aquest tipus d’actius?

Definició del terme “programari”.

Abans de revisar la protecció jurídica d’aquest actiu, hem de definir el terme programari, des del punt de vista legal. D’acord amb el TRLPI (Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual), en el seu article 96, el programari és “tota seqüència d’instruccions o indicacions destinades a ser utilitzades (…) en un sistema informàtic per a realitzar una funció o una tasca per a obtenir un resultat determinat (…)”. Per tant, la interpretació legal no és molt diferent del concepte general d’un programari, que es basa en l’escriptura de codi llegible per a les màquines.

No obstant això, cal destacar que aquesta definició obre la possibilitat de protegir el codi font del programari. Això és així perquè en realitat és el codi el que indica les funcions que han de realitzar i, per tant, és la base del programari o programa en qüestió. Llavors, el programari no pot existir sense el codi font, però si és possible que el codi doni vida a un altre programari que en aparença és diferent a l’original.

Fins a aquest punt sembla un procés senzill realitzar la protecció jurídica del programari, però en realitat és aquí on comencen les complicacions. Recordem que el codi font és una cosa intangible, no obstant això, es tracta d’un actiu concret.

Com aconseguir la protecció jurídica del programari.

Existeixen diferents vies per a obtenir la protecció jurídica del programari. En primer lloc, es podria recórrer a la protecció a través dels drets d’autor. D’acord amb el TRLPI, en el seu article 10.1, aquest tipus de programes tenen caràcter intel·lectual, per la qual cosa poden protegir-se.

No obstant això, en aquest cas existeix un aspecte considerat negatiu. Per a protegir adequadament l’originalitat del codi font és necessari inscriure’l en el Registre de Propietat Intel·lectual per a acreditar la data en la qual es lliura l’obra. El problema consisteix en el fet que aquest registre té caràcter públic, per la qual cosa el codi del programari serà divulgat i, com pots imaginar-te, no és l’escenari més recomanable per a evitar el plagi d’un programari. Per a entendre tots els detalls del tema, troba un advocat especialitzat en protecció de dades.

Una altra opció és recórrer a la protecció jurídica del programari a través del contracte de *Escrow. Al principi aquest tipus de contracte tenia com a propòsit posar a la disposició d’un agent *Escrow (per exemple un notari) el codi font per a tenir-lo disponible en cas que sorgís alguna eventualitat negativa amb l’empresa desenvolupadora. Llavors, el propietari de la llicència podrà accedir al codi i fer els canvis necessaris. Actualment els tribunals han dictat sentències reafirmant que aquest sistema permet protegir els drets relacionats amb un programari. En qualsevol cas, consulta amb un advocat informàtic per a aconseguir la millor protecció possible.

Finalment, també existeix la protecció jurídica de programari a través del Secret Industrial. Amb aquest sistema es pretén evitar la divulgació de dades sensibles sense autorització de l’organització o companyia que patrocina la configuració del codi font. Llavors, totes les persones que participin en el desenvolupament del programa hauran de comprometre’s a no divulgar cap dada no aprovada a tercers. Al mateix temps, els inhabilita per a realitzar qualsevol tipus de plagi de les parts que componen el programari. Aquest sistema és especialment útil mentre s’està desenvolupant el programa en qüestió.

Feu un comentari