Doxee revoluciona la comunicació amb els clients mitjançant el correu electrònic i l’SMS certificat

Doxee és una multinacional d’alta tecnologia i benefici corporatiu, especialitzada en CCM, experiència digital del client i desmaterialització.

Gràcies al correu electrònic certificat i a l’SMS certificat de Lleida.net, Doxee ha aconseguit complir les expectatives dels seus clients, adaptant-se a les seves necessitats i acompanyant-los en el procés de transformació digital. Ara poden oferir comunicacions electròniques certificades a tots els seus clients a través de la seva plataforma principal, Doxee (Pvideo®).

Lorenzo Maselli, Global Product Manager de Doxee, ens explica de primera mà com ha anat la recerca, la implementació i els resultats que han obtingut.

Desafiaments i objectius

Quins són alguns dels objectius del teu departament o de l’empresa en conjunt?

Doxee és una empresa impulsada pel producte, jo personalment treballo en la gestió de productes, i com a gerent de producte necessito trobar la millor solució al mercat que pugui ajudar els nostres clients a enfrontar els problemes que puguin tenir dins del seu negoci.

Pel que fa als desafiaments, quins són els desafiaments i objectius que us van portar a cercar una solució?

El negoci Doxee se centra en la gestió de la comunicació amb els clients. Per això necessitàvem una solució per cobrir la necessitat dels nostres clients, de poder certificar els missatges i comunicacions que envien als usuaris finals.

Solució

I, què va fer que els serveis de Lleida.net destaquessin, entre altres alternatives?

Descobrim que els serveis de Lleida.net són excel·lents en la personalització de processos i en els serveis en si mateixos. Per això, confiem plenament en el rendiment que ens poden oferir, així com en el temps de comercialització que podem obtenir gràcies a les APIs de Lleida.net i a la integració amb els nostres serveis.

“Hem pogut millorar la nostra oferta de solucions de DX (experiència de documents), IX (experiència interactiva), PX (experiència sense paper), obtenint una evidència legal després de cada comunicació, cosa que és realment important per nosaltres.”

Lorenzo Maselli, Gerent de Producte de Doxee

A l’hora de valorar diferents opcions, què va ser el més important per a vosaltres?

Bé, en primer lloc, que el proveïdor sigui un proveïdor qualificat. Lleida.net és el proveïdor més capacitat que existeix actualment al mercat per oferir els serveis de comunicació certificada. El segon lloc seria la part d’integracions. En aquell moment, estàvem tractant de trobar algunes interfícies de programació que fossin fàcils d’integrar amb la nostra plataforma de Doxee per a la gestió de la comunicació amb els clients i Lleida.net complia els requisits. Per acabar, tindríem el rendiment, Lleida.net també complia el nostre requisit d’un bon rendiment.

“El més rellevant és el proveïdor que hi ha darrere de les solucions. Ha de ser un proveïdor qualificat com ho és Lleida.net.”

Lorenzo Maselli, Gerent de Producte de Doxee

Implementació de l’SMS certificat

Quant de temps va portar a Doxee instal·lar el programari de la solució de Lleida.net?

Jo crec que menys d’un mes. Tan sols el temps necessari per desenvolupar alguna cosa amb la interfície de programació i llançar el producte al mercat.

Podries explicar-nos com funciona la solució de Lleida.net com a part de la cartera de Doxee?

Utilitzant les API de Lleida.net, vam poder habilitar un nou canal amb el correu electrònic estàndard i l’SMS estàndard, a més d’incloure el correu electrònic certificat i l’SMS certificat.

Hi ha algun aspecte o característica en particular dels serveis de Lleida.net que destacaries o en què els vostres clients confiïn més?

Crec que el més important és el proveïdor que hi ha darrere de les solucions. Ha de ser un proveïdor qualificat com ho és Lleida.net.

Mètriques d’èxit i recomanacions

Com estan reaccionant els vostres clients o consumidors finals als serveis oferts?

Bé, crec que des del principi han estat realment interessats perquè feia temps que tractaven de trobar una solució com la del correu electrònic i SMS certificat, per poder avançar en la seva digitalització.

Com ha millorat la teva empresa la solució de Lleida.net? Hi ha res que destacaries?

Crec que hem pogut millorar la nostra oferta de solucions de DX (experiència de documents), IX (experiència interactiva), PX (experiència sense paper), obtenint una evidència legal després de cada comunicació, cosa que és realment crucial per nosaltres.

Una darrera pregunta, a quines empreses recomanaries els serveis de Lleida.net?

Recomanaria aquests serveis a empreses que necessitin trobar una solució per aconseguir una evidència legal dins les estratègies de comunicació digital.

Conclusió

En conclusió, l’associació de Doxee i Lleida.net ha permès a Lorenzo i al seu equip oferir una solució per a les comunicacions digitals certificades als clients. La integració dels serveis de Lleida.net a la plataforma de Doxee els ha ajudat a millorar la part legal de les comunicacions que fan els seus clients a l’usuari final. Lorenzo recomana els serveis de Lleida.net a empreses que requereixen proves legals de comunicacions digitals.

Feu un comentari