Vols recuperar l’IVA de les teves factures? T’expliquem com i en què et pot ajudar Lleida.net

La recuperació de l’IVA en factures impagades és un procés important per qualsevol empresa que vulgui maximitzar els seus ingressos. També és un procés cada vegada més complicat, amb regulacions que canvien constantment i requisits que són cada vegada més estrictes. En aquesta guia, s’explicarà tot el que es necessita saber sobre com recuperar l’IVA d’impagament i factures impagades per assegurar-se que no perd diners que li corresponen i algunes novetats importants que s’han introduït en la Llei de pressuposts pel 2023 sobre el procés de recuperació de l’import de l’Impost del Valor Afegit per aquelles factures impagades.

La reducció de l’import per reclamar la devolució de l’IVA

Recentment, s’ha reduït la quantitat d’IVA que es pot recuperar en factures impagades, el que significa que és més important que mai tenir un bon sistema en el seu lloc per reclamar l’IVA. Actualment, l’import mínim per reclamar la devolució de l’IVA és de 50 euros. Anteriorment, l’import mínim era de 400 euros. Això significa que, per les factures impagades de quantitats menors a 50 euros, no es pot reclamar la devolució de l’IVA.

Aquesta reducció en l’import mínim per reclamar la devolució de l’IVA significa que és encara més important que tinguis un bon sistema per reclamar la devolució de l’IVA de factures impagades. Si no tens un sistema en el seu lloc, és possible que perdis diners que et corresponen.

Requisits per recuperar l’IVA en factures impagades

L’Agència Tributària estableix com a condició primordial per les petites empreses i autònoms, que la factura hagi sigut emesa al client i el pagament hagi vençut, romanent com a impagada durant un període superior a sis mesos des del moment en que es va generar l’impost, és a dir, quan va tenir lloc la transacció.

Si la factura encara no s’ha vençut, no es pot recuperar l’IVA. També és important recordar que només es pot recuperar l’IVA si la factura s’ha emès correctament, el que significa que tots els requisits de facturació s’han complit.

Com recuperar l’IVA en factures impagades

Una vegada que s’hagin complit els requisits necessaris, es pot començar el procés de recuperació de l’IVA en factures impagades.

El primer pas és enviar una reclamació al client que no ha pagat la factura. Aquesta carta ha d’incloure els detalls de la factura, l’import total impagat i l’IVA que s’està reclamant.

Fins ara era necessari que, entre altres requisits temporals i administratius, que l’empresa hagués instat el seu cobrament mitjançant reclamació judicial o mitjançant requeriment notarial, però ara també es permet que sigui per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament.

En aquest punt és on Lleida.net pot ajudar-te amb la solució de notificacions electròniques certificades. Lleida.net, com a primera operadora certificadors a Espanya, disposa d’un ampli ventall de serveis en els quals intervé com a prestador de serveis de confiança, acord amb el Reglament Europeu d’Identificació Electrònica i Serveis de confiança (eIDAS).

En el suposat que ens ocupa, i amb la finalitat de reclamar de forma fefaent el pagament d’una factura, disposes dels següents mètodes:

  • SMS Certificat: comunicació mitjançant SMS
  • Correu electrònic certificat: comunicació mitjançant correu electrònic
  • Openum: plataforma d’enviament de documents amb acreditació d’accés al seu contingut
  • Openum eIDAS: plataforma d’enviament de documents amb acreditació d’accés al seu contingut i per part del seu destinatari mitjançant certificat digital.

En tots ells, Lleida.net emet una evidència en suport PDF en la que es relacionen els esdeveniments detallats que acrediten que la reclamació ha sigut efectuada. L’evidència que emet Lleida.net és un document electrònic sobre el qual no es podrà negar els efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en processos administratius i judicials.

Si el client no respon a la reclamació, el més probable és que necessitis prendre mesures legals per recuperar l’IVA. Això implica presentar una demanda en el jutjat competent. En alguns casos, també pot ser necessari contractar un advocat per representar a la seva empresa en el negoci.

Com saber el termini d’una factura?

És important conèixer el termini per reclamar la devolució de l’IVA d’una factura. En alguns casos, el termini pot ser de quatre anys, com a Espanya, mentre que en altres països pot ser diferent. Per saber el termini per reclamar la devolució de l’IVA d’una factura certificada, és necessari consultar la legislació fiscal corresponent.

També és important tenir en compte que el termini per reclamar la devolució de l’IVA comença a partir de la data de venciment de la factura. Això significa que, si la factura es va vèncer l’1 de gener de 2019, el termini per reclamar la devolució de l’IVA finalitza l’1 de gener de 2023.

Conclusions: La importància d’actuar amb les factures impagades i la recuperació de l’IVA

La recuperació de l’IVA en factures impagades és un procés important per qualsevol empresa que vulgui maximitzar els seus ingressos. És important tenir un bon sistema en el seu lloc per assegurar-se que es recuperen tots els imports corresponents. També és important que tinguis en compte les consideracions legals i fiscals al recuperar l’IVA en factures impagades.

Ara ho tens més fàcil per la recuperació de l’IVA amb els serveis de Lleida.net, ja que li permeten estalviar costos per quan la mitjana de preu per cada comunicació certificada de Lleida.net no supera l’import d’1 euro.

Lleida.net a més és prestador qualificat de serveis de confiança, el que implica una supervisió constant per part dels organismes reguladors que se superen any a any, garantint qualitat i seguretat en la prestació dels serveis

T’atreveixes a provar-ho amb nosaltres?

Feu un comentari