La identificació de clients i les directives AML

El blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme són problemes per al control dels quals es requereix la col·laboració internacional.

L’any 1989 es va crear el GAFI, Grup d’Acció Financera Internacional, amb l’objectiu d’incrementar la col·laboració internacional en aquest àmbit. Compta amb el compromís de més de 200 països i jurisdiccions. El seu objectiu és emetre recomanacions que serveixin com a estàndards per donar una resposta global coordinada per prevenir el crim organitzat, la corrupció i el terrorisme. Així mateix, assolir la voluntat política per desenvolupar una legislació en diferents àmbits geogràfics que permeti lluitar contra aquests problemes. El 1990 va emetre les seves primeres 40 Recomanacions.

Read more

Identificació, autenticació i autorització

A l’hora d’accedir a productes i serveis en línia, seguim un procés amb diferents fases que poden resultar indistingibles si es fan de manera natural i transparent i que, en realitat, responen a necessitats molt diferents:

  • Identificació. Quan l’entitat recull les característiques que defineixen unívocament l’individu, procedeix a identificar-lo. Les empremtes dactilars, el rostre… serveixen per identificar-lo, diferenciant-lo d’altres persones. Les entitats han de saber amb qui es relacionen, han d’identificar els seus clients i poder-los donar el tracte més adequat.

    Read more

Te contamos en qué consiste la ley de secretos empresariales y cómo cuidarlos

Llei de secrets empresarials: en què consisteix aquesta llei i com mantenir els secrets empresarials fora de perill

Totes les empreses operen diàriament amb informació secreta la difusió de la qual podria causar danys irreparables en la seva reputació o en la seva economia. Fins a l’any 2019 no existia a Espanya una llei de secrets empresarials, però finalment va entrar en vigor al març d’aquest any a causa de la transposició de la Directiva Europea relativa a la protecció de coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites. En aquest post t’expliquem què protegeix la Llei de secrets empresarials, a qui s’aplica, quins efectes té la protecció i quines mesures legals i tecnològiques poden prendre les empreses per protegir els seus secrets.

Read more