Lleida.net s’adhereix al Pacte Digital de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

El Pacte digital per a la protecció de les persones és una iniciativa que té com a objectiu promoure la privadesa com un actiu per a organitzacions públiques i privades. El Pacte Digital és un compromís ferm amb la privadesa en les polítiques de sostenibilitat i els models de negoci de les organitzacions, compatibilitzant el dret fonamental a la protecció de dades amb la innovació, l’ètica i la competitivitat empresarial.

Està orientada a reforçar el dret a la protecció de dades i la transparència perquè els ciutadans coneguin quines dades s’estan recollint i perquè s’utilitzen, promoure la igualtat de gènere i la protecció de la infància i les persones en situació de vulnerabilitat, o garantir que les tecnologies evitin perpetuar biaixos o augmentar les desigualtats existents, evitant la discriminació algorítmica per raó de raça, procedència, creença, religió o sexe, entre d’altres.

Actualment, s’hi han adherit més de 40 de les principals organitzacions empresarials, fundacions, associacions de mitjans i grups audiovisuals i des del passat 16 de gener de 2023, Lleida.net n’és una com a “Entitat Adherida al Pacte Digital per a la Protecció de les Persones”.

Amb l’adhesió a aquest Pacte, Lleida.net ha manifestat el seu compromís amb les persones a través del dret fonamental a la protecció de les seves dades i la seva privadesa, tant dels seus clients i usuaris com del seu personal, mitjançant un ús responsable i ètic de la tecnologia.

Lleida.net s’ha compromès a implantar els principis i recomanacions recollides al mateix, així com:

  • A difondre entre el personal treballador i les persones usuaris, en funció dels mitjans disponibles, la informació sobre el Canal Prioritari que ha posat en marxa l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per sol·licitar l’eliminació urgent de continguts sexuals i violents a internet, així com altres recursos i eines per ajudar a conscienciar sobre el valor de la privadesa i la importància del tractament de les dades personals.
  • A promoure un entorn laboral lliure d’assetjament, especialment en l’àmbit digital, oposant-se frontalment a l’ús i la difusió de dades personals que suposin tractaments il·lícits de dades que poguessin soscavar el dret a la privadesa dels seus empleats. Per això, impulsarà les Recomanacions de l’AEPD per a la prevenció de l’assetjament sexual digital a l’àmbit laboral.

Feu un comentari