El 28 de desembre de 2020 un gran nombre de creditors podrien “perdre” els seus drets de crèdit

Atura la prescripció del deute que no compti amb un termini específic de prescripció i sigui exigible abans del 7 d’octubre de 2015, mitjançant una notificació fefaent abans del 28 de desembre de 2020 i amplia així la data de reclamació 5 anys més amb Lleida.net.

El 28 de desembre prescriuran tots els deutes sense termini de prescripció especial anteriors al 7 d’octubre de 2015, si no s’ha aconseguit aturar la prescripció. (El termini de prescripció general no s’aplica al territori de Catalunya, el Codi Civil del qual estableix un termini de prescripció propi de 10 anys).

Read more