Lleida.net s’adhereix al Pacte Mundial de les Nacions Unides

El Pacte Mundial de les Nacions Unides és una iniciativa ser impulsada l’any 1999 per l’anterior secretari general de les Nacions Unides, Sr. Kofi Annan, constituint la iniciativa més important de responsabilitat social al món empresarial.

Actualment, s’han adherit a la mateixa més de 19.500 entitats a tot el món i, des del passat 31 de gener de 2022, també Lleida.net n’és una d’elles, contribuint-hi com a Soci Signatari.

Amb l’adhesió al Pacte, les entitats assumeixen com a propis els Deu Principis ètics i de respecte als drets humans, laborals, mediambientals i contra la corrupció.

Incorporant aquests Deu Principis en les seves estratègies empresarials, les entitats no compleixen únicament amb les seves responsabilitats socials bàsiques amb les persones i el planeta, sinó que també aconseguiran establir les bases per aconseguir un èxit empresarial a llarg termini.

Una vegada realitzada l’adhesió, les entitats han de renovar periòdicament el seu compromís elaborant anualment un Informe de Progrés en el que detallen les mesures implementades per complir amb els principis i avaluar els resultats assolits fins a aquell moment.

Aquests informes son objecte de publicació a la pàgina web de les Nacions Unides, permetent que les entitats assumeixin una major implicació amb els Deu Principis i que qualsevol persona interessada pugui consultar-los per verificar la implicació i el compromís de cada entitat. Els principis són els següents:

Drets humans

Principi 1: Lleida.net recolza i respecta la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment dins del seu àmbit d’influència; i

Principi 2: s’assegura que les seves empreses no siguin còmplices d’abusos o vulneracions dels drets humans.

Treball

Principi 3: Lleida.net defensa la llibertat d’associació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva;

Principi 4: l’eliminació de totes les formes de treball forçat i obligatori;

Principi 5: l’abolició efectiva del treball infantil; i

Principi 6: l’eliminació de la discriminació en matèria de treball i ocupació.

Medi Ambient

Principi 7: Lleida.net manté un enfocament preventiu per afavorir i protegir el medi ambient;

Principi 8: emprèn iniciatives per promoure una major responsabilitat ambiental; i

Principi 9: fomenta el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

Anticorrupció

Principi 10: Lleida.net treballa per lluitar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn.

Aquest pas que realitza Lleida.net amb l’adhesió visibilitza el compromís de la companyia amb uns valors que al seu torn s’imprimeixen en cada una de les activitats que du a terme i la seva missió final és la satisfacció de la seva comunitat d’usuaris.

Per a més informació sobre aquest compromís, consulteu el següent enllaç: https://www.unglobalcompact.org/

Feu un comentari