Lleida.net ja és prestador qualificat de lliurament electrònic certificat

Lleida.net eidas qualified

El passat 26 de desembre, mitjançant resolució de Ministeri d’Economia i Empresa, se’ns va atorgar a Lleida.net la consideració de prestador qualificat per al servei de lliurament electrònic certificat.

Què significa aquesta nova denominació? Molt, tant per Lleida.net com per a la seva comunitat d’usuaris, us ho expliquem a continuació.

Lleida.net ja era un prestador de serveis de confiança segons la regulació establerta en el Reglament Europeu 910/2014 (en endavant Reglament eIDAS). Aquest reglament, d’aplicació homogènia i directa a tot el territori europeu, té com a missió crear un clima de confiança entre consumidors, ciutadans, empreses i administracions públiques a l’hora de realitzar transaccions per via electrònica perquè aquestes siguin segures, fiables i de fàcil ús. Això implica que els nostres clients percebin aquesta confiança en la utilització dels nostres serveis de notificació i contractació electrònica certificada i no els hi generin dubtes quant a la seva idoneïtat i validesa.

Mitjançant la resolució del Ministeri, a Lleida.net tenim un nou estatus de prestador qualificat, i aquest nou adjectiu és més que significatiu. En primer lloc, perquè per a obtenir-lo a Lleida.net se’ns ha sotmès a un procés d’auditoria per un tercer degudament acreditat per tal de garantir la prestació del servei amb les especificacions que requereix el Reglament eIDAS; en segon lloc, perquè aquestes especificacions doten d’unes característiques al servei que el reforcen pel que fa a la seva validesa davant de possibles oposicions en el marc d’un procés judicial.

Aquesta característica a la pràctica significa que si un client de Lleida.net utilitza el servei qualificat de lliurament electrònic mitjançant correu, la seva validesa no podrà ser posada en dubte per cap tribunal del territori de la Unió Europea, i no li caldrà demostrar que el mètode utilitzat ofereix totes les garanties jurídiques perquè serveixi com a prova d’entrega d’una comunicació per correu electrònic en un judici.

Poder donar aquest grau de confiança i validesa jurídica dels nostres serveis als nostres clients és una gran fita per a Lleida.net, perquè sempre hem estat a l’avantguarda per tal de proporcionar serveis de confiança electrònics i ara sota l’empara del Reglament eIDAS ho hem pogut aconseguir.

Però la satisfacció no s’atura aquí, junt amb el que s’ha explicat en les línies precedents cal afegir que hem estat els primers a obtenir aquesta qualificació a Espanya, essent actualment els únics prestadors espanyols acreditats, i en l’àmbit europeu estem en el reduït grup de prestadors d’aquest tipus de servei.

Podeu consultar els llistats de prestadors de serveis qualificats en els següents enllaços oficials:

El nou servei de notificació electrònica certificada qualificada de Lleida.net s’anomena Openum eIDAS, i podeu trobar més informació sobre les seves característiques, funcionament i preus al següent enllaç: https://www.lleida.net/ca/openum-eidas-lliurament-qualificat.

Feu un comentari