Due diligence més senzilla gràcies a eKYC

La validació de la identitat d’un client i la comprovació de la seva solvència és un procés necessari en totes les empreses que venen productes i serveis. Aquest procés es denomina auditoria preventiva i té relació directa amb els processos de KYC (Know Your Customer) o eKYC i KYB (Know Your Business).

Què és el procés de due diligence?

Una due diligence és un procés d’estudi que es realitza quan es vol entaular una relació contractual amb una persona física o jurídica o comprar una societat mercantil o un immoble. L’objectiu del procés és conèixer a fons al client, l’empresa o l’immoble per saber si hi ha o no obstacles legals que poden entorpir la col·laboració o la possible compravenda.

En un procés de due diligence d’una persona o entitat, en el cas de contractació de serveis o compra de productes, s’analitzen aspectes com els següents:

 • La identitat de la persona física o jurídica. Se sol·liciten documents d’identitat per a persones físiques o escriptures de constitució de societat per a entitats mercantils, poders, notes simples del Registre Mercantil, etc.
 • La solvència de la persona física o jurídica. Si s’entaula una relació mercantil (per exemple, una empresa presta un servei a una altra), és important acarar que hi ha una solvència i que l’empresa que contracta podrà fer front als pagaments. La solvència se sol comparar sol·licitant informació comptable i fiscal a l’empresa en el cas d’entitats mercantils, o demanant dades com declaracions d’impostos (IRPF, IVA), contractes de treball i nòmines, en el cas de persones físiques.

Quina relació hi ha entre la due diligence i el procés d’eKYC i eKYB?

Com dèiem anteriorment, la verificació de la identitat de la persona amb la qual es vol tancar un contracte és fonamental. Per exemple, una empresa de serveis de telecomunicacions o una entitat bancària, necessitaran acarar qui és el client que desitja contractar un producte o servei. Habitualment aquesta comprovació es realitzava fent acudir a client a les oficines o botigues de l’empresa per acarar els seus documents d’identitat, però amb l’avanç de la transformació digital es pot realitzar un procés de KYC o KYB completament digital, de manera que es parla d’eKYC o eKYB.

Els processos d’identificació de clients han de complir diverses normatives, sobretot en el cas d’entitats bancàries:

 • Reglament General de Protecció de Dades. Aquest reglament regula la protecció de dades personals quant al seu ús i tractament per part de qui els utilitza.
 • Llei de prevenció de blanqueig de capitals. Aquesta llei té com a objectiu protegir el sistema financer i a altres sectors econòmics contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
 • Reglament eIDAS. És el reglament europeu que regula la signatura electrònica i altres serveis de confiança, i s’aplica directament en els països de la Unió Europea.

Quines característiques té el procés de due diligence?

Basant-se en tot el que hem vist, el procés de due diligence es caracteritza pels següents elements:

 • Confidencialitat. Tota la informació que s’intercanvia és confidencial pel que ha de respectar la regulació de la normativa de protecció de dades, blanqueig de capitals i serveis electrònics.
 • Obligatorietat. En molts sectors aquest procés és obligatori per aplicació de la llei, com és el cas de la banca.
 • Realitzat per un tercer. Perquè el procés sigui fiable i segur, la due diligence en els processos d’eKYC s’ha de fer per tercers de confiança acreditats per prestar aquest tipus de serveis.
 • Objectiu. L’objectiu de tot el procés consisteix a identificar la persona i verificar si hi ha algun obstacle que impedeixi la contractació.
 • Rapidesa. Deu ser un procés ràpid per evitar perdre al client a causa de retards o paperassa excessius.

Com funciona el procés d’eKYC?

Per a aquest procés, Lleida.net utilitza el seu servei de reconeixement facial amb línia amb eKYC photo, el qual consisteix en el següent:

 • El procés s’inicia i el client realitza una foto de l’anvers i del revers del seu DNI. Poden utilitzar qualsevol dispositiu, ordinador, mòbil o Tauleta per la qual cosa es pot fer des de qualsevol lloc i moment.
 • A continuació, es fa una selfie.
 • El sistema valida la identitat del client comparant les fotos del document d’identitat amb la selfie.
 • Finalment, el client podrà signar el contracte amb la teva empresa i començar la prestació de serveis.

Es tracta d’un procés que dura uns minuts i que simplifica enormement el procés d’onboarding dels clients, generant satisfacció tant per a ells com per als empleats de l’empresa contractant. El gran avantatge, a més, és que el client no haurà de desplaçar-se i s’estalviaran temps i recursos.

El procés es grava en vídeo completament, de manera que es genera una evidència electrònica que es podrà consultar en qualsevol moment. Es pot utilitzar l’eKYC per a contractació d’empreses de telecomunicacions, serveis en línia, banca, etc.

Tal com has vist la due diligence és un procés fonamental per saber amb qui es contracta i evitar problemes en el futur com fraus o impagaments.

Feu un comentari