Identificació digital: funcionament i característiques

En el dia a dia de qualsevol empresa es realitzen multitud de tràmits en línia on cal identificar una persona. La identificació digital s’ha convertit en la clau perquè les organitzacions puguin transformar-se digitalment i competir en igualtat de condicions. En el post d’avui t’expliquem què és la identificació digital, com funciona, quins avantatges aporta i quins són els sectors que més l’utilitzen.

És evident que la irrupció de la pandèmia del coronavirus ha accelerat la transformació digital de les empreses i també ha augmentat el risc de frau consistent en la suplantació d’identitat. A internet es presten multitud de serveis com viatges o serveis financers i en tots cal saber qui està darrere de cada ordinador. En aquesta situació, la identificació digital s’ha convertit en una eina molt útil per evitar el frau i aportar confiança als clients.

Què és la identificació digital?

La identificació analògica consisteix simplement a identificar de forma física a una persona a través del seu DNI, és a dir, es compara la cara de la persona amb la foto del DNI. La identificació digital permet realitzar aquest procés de forma digital, saber qui està a l’altre costat de l’ordinador i verificar que aquesta persona és qui diu ser.

En el Reglament eIDAS es donen les següents definicions:

 • «Identificació electrònica», el procés d’utilitzar les dades d’identificació d’una persona en format electrònic que representen de manera única a una persona física o jurídica o una persona física que representa una persona jurídica;
 • «Dades d’identificació de la persona», un conjunt de dades que permet establir la identitat d’una persona física o jurídica, o d’una persona física que representa una persona jurídica;

En l’àmbit de les empreses el procés d’identificació dels clients es denomina KYC (Know Your Customer) i suposa realitzar una sèrie de passos per conèixer a l’usuari i aportar seguretat en les transaccions. Aquest procés de KYC pot desenvolupar-se digitalment, tal com veurem a continuació.

Com funciona la identificació digital?

En el cas del procés d’identificació digital mitjançant vídeo de Lleida.net, els passos que se segueixen són els següents.

 • El client es connecta per vídeo online a l’empresa i mostra el seu DNI per les dues cares.
 • A continuació, es fa una selfie i s’elabora una anàlisi biomètrica de la selfie comparant-lo amb la foto del DNI.
 • Un cop fet això, el sistema aporta un resultat sobre la validesa de la identificació.
 • El sistema, a més, recopila la següent informació:
  • Vídeo de tot el procés d’identificació digital.
  • Resultat de la validació, que pot ser positiu o negatiu.
  • Anvers i revers del DNI.
  • Selfie de l’usuari pres durant la videoconferència.
  • Data i hora d’inici i fi del vídeo.
  • Geolocalització de l’usuari.
  • Detalls tècnics de tot el procés de validació.

La solució d’eKYC de Lleida.net es complementa amb altres eines com les següents:

 • eKYC OCR. Es tracta d’una tecnologia que converteix les imatges que s’extreuen del DNI en text.
 • eKYC Docs. En aquest cas es realitza la validació de documents d’identitat com DNI, passaports o permisos de conduir.
 • eKYC Photo. És un complement de l’anterior i afegeix la validació de la identitat amb reconeixement facial de la persona.
 • eKYC Onboarding. És una solució end to end que facilita un procés eficient i aporta una seguretat addicional amb la vídeo validació i la signatura electrònica.

En quins sectors s’utilitza més la identificació digital?

La identificació digital es pot utilitzar en les empreses de qualsevol sector que realitzin transaccions en línia on sigui necessari identificar als usuaris. Actualment, moltes empreses utilitzen aquest tipus d’identificació i destaquen els següents sectors:

 • Sector financer. Els bancs i les empreses fintech utilitzen la identificació digital per a la realització d’inversions o la contractació de productes financers (comptes bancaris, targetes, hipoteques o préstecs, entre d’altres).
 • Serveis públics. La identificació dels ciutadans també és fonamental per accedir a multitud de tràmits en entitats públiques com a presentació d’impostos, sol·licitud d’ajuts, tramitacions amb la Seguretat Social o amb l’Agència Tributària.
 • Sector d’assegurances. Les companyies d’assegurances també poden utilitzar la identificació digital per a la contractació de pòlisses, per a les ampliacions o les presentacions de parts.
 • Sector immobiliari. En el sector immobiliari es realitzen transaccions on la identificació de les persones que intervenen és fonamental: compravendes, lloguers, opcions de compra, contractes de mandat de venda, etc.

Quins avantatges aporta la identificació digital a les empreses?

La identificació digital pot aportar nombrosos avantatges a les empreses, per exemple, les següents:

 • Increment de clients.
 • Augment de les conversions.
 • Reducció de despeses.
 • Reducció del temps que s’inverteix en les transaccions.
 • Major seguretat.
 • Simplificació dels processos de la companyia.

En definitiva, a Lleida.net estem convençuts que la identificació digital s’ha convertit en una eina imprescindible per facilitar els tràmits i oferir solucions senzilles als clients.

Feu un comentari