Transformació digital al sector immobiliari: signatura del lloguer online

La tecnologia ha modificat molts aspectes de la nostra vida i també ha canviat la manera en què les empreses realitzen la seva activitat comercial. El sector immobiliari no és aliè a tot aquest canvi i moltes empreses del sector ja apliquen innovacions tecnològiques que milloren el seu dia a dia. En aquest post volem parlar-te d’un dels aspectes de la transformació digital de les agències immobiliàries: la signatura del contracte de lloguer en línia.

La transformació del sector immobiliari és una realitat, tal com mostra l’informe elaborat per PWC Tendències en el mercat immobiliari a Europa 2021 mostrant el fort impacte a causa de la COVID-19 que han patit alguns segments de la indústria com el d’oficines, hotels o al detall, i com altres segments s’han vist afavorits com els centres de dades, els logístics, les torres de comunicacions i els habitatges de lloguer.

Aquesta situació requereix un canvi profund en les agències immobiliàries si volen seguir competint i una aposta per la transformació digital en diversos aspectes:

– Visites a immobles amb realitat virtual i realitat augmentada.

Formalitzacions de contractes amb signatura electrònica.

– Ús de plataformes digitals per promocionar immobles en venda o lloguer.

– Projectes de decoració virtual d’immobles.

– Presentacions de serveis online.

En l’àmbit intern, la transformació digital es pot aplicar a través de la digitalització dels documents, l’emmagatzematge d’informació al núvol, l’automatització de processos o el teletreball.

Es pot realitzar la signatura d’un contracte de lloguer amb signatura electrònica?

El mercat de lloguer d’habitatges, locals comercials, oficines i naus es mou bastant de pressa per tant cal ser àgil en la signatura, però realment es necessita tenir a les dues parts del contracte en un mateix lloc per a signar?, es pot signar el contracte amb signatura electrònica? La resposta l’hem de buscar a la normativa aplicable:

Llei d’arrendaments urbans. L’article 37 estableix que les parts es poden compel·lir recíprocament a la informació per escrit del contracte d’arrendament. El més habitual, en aquest tipus de contractes, és que es formalitzin per escrit perquè hi hagi una prova escrita dels pactes assolits per les parts.

Reglament Europeu eIDAS. El Reglament eIDAS regula tres tipus de signatures: la signatura electrònica simple, la signatura electrònica avançada i la signatura electrònica qualificada. La diferència entre les tres rau en el nivell de seguretat que aporten. Per a un contracte de lloguer és aconsellable l’ús de la signatura electrònica avançada que serà aquella que reuneixi els següents requisits regulats en l’article 26 del Reglament:

o Estar vinculada al signant de manera única

o Permetre la identificació de la persona signant.

o Haver estat creada utilitzant dades de creació de la signatura electrònica que el signant pot utilitzar, amb un alt nivell de confiança, sota el seu control exclusiu

o Estar vinculada amb les dades signades per aquesta, de manera que qualsevol modificació ulterior dels mateixos sigui detectable.

Gràcies a l’anterior, és possible la signatura d’un contracte de lloguer amb signatura electrònica.

Avantatges de la signatura electrònica en els contractes de lloguer

La signatura d’un contracte de lloguer de forma electrònica aporta diversos avantatges:

– Evita el risc que un immoble estigui desocupat molt temps entre que se’n va l’anterior inquilí i se’n troba a un de nou, de manera que el propietari no perd diners.

– La satisfacció del propietari, de l’inquilí i de l’agent que realitza la intermediació en l’operació de lloguer augmenten perquè el procés és fàcil, ràpid i es pot fer des de qualsevol lloc i en qualsevol moment i utilitzant l’ordinador, el mòbil o una tablet.

– Es pot fer un seguiment del procés de signatura en línia, de manera que és possible saber qui a signant i qui no.

– El contracte pot contenir camps dinàmics perquè les parts els omplin abans de signar.

Quins altres usos poden donar-li les agències immobiliàries a la signatura electrònica?

Les agències immobiliàries poden utilitzar la signatura electrònica en multitud de documents interns i externs, per exemple:

Documents interns:

– Signatura de contractes de treball.

– Signatura de sol·licitud de vacances per part d’empleats.

– Signatura d’ofertes de treball.

– Signatura d’autoritzacions i altres documents del dia a dia.

Documents externs:

– Signatura de contractes de mandat o mediació immobiliària per a la venda o lloguer.

– Signatura de contractes de lloguer d’habitatges, naus, oficines o locals comercials.

– Signatura de contractes d’arres de compravenda.

– Signatura d’ofertes de compravenda o arrendament.

– Signatura d’opcions de compra.

La signatura d’un contracte de lloguer mitjançant signatura electrònica és, per tant, una de les moltes facetes en què es pot aplicar la transformació digital de les empreses del sector immobiliari i pot ser un primer pas per atreure clients i diferenciar-se dels competidors.

Feu un comentari