Smart Contract: tendències en contractació digital

La contractació ha evolucionat molt durant els últims anys. Pensa simplement com signes un contracte per canviar de companyia de mòbil ara, i com ho feies fa uns anys. Moltes empreses encara utilitzen la signatura física dels contractes, però moltes altres ja aposten pels Smart Contract i altres tendències digitals en contractació que estan canviant radicalment la forma en què es formalitzen els acords entre empreses. En aquest post t’expliquem què és un Smart Contract, com funciona, en quins casos es pot utilitzar i quines altres tendències existeixen en contractació digital.

Què és un Smart Contract?

Un Smart Contract és un contracte intel·ligent que aconsegueix executar-se per si mateix, sense necessitat que intervinguin terceres persones i s’escriu com un programa informàtic, en lloc d’utilitzar un contracte imprès en el qual es fa servir un llenguatge jurídic.

Com funciona un Smart Contract?

En un Smart Contract el contingut del contracte és un codi que s’emmagatzema en una cadena de blocs (blockchain). El codi es basa en una sèrie de regles lògiques, per exemple, si succeeix X, llavors cal fer Y). Per tant, s’estableixen una sèrie de condicions, el compliment de les quals es verifica per instruments informàtics.

Per entendre millor com funciona un Smart Contract et proposem diversos exemples:

  • Smart Contract en el sector assegurances. Compres un cotxe i contractes una assegurança a tot risc amb la teva companyia asseguradora. És una assegurança que cobreix els danys del cotxe fins i tot en el cas en què es produeixin condicions meteorològiques adverses. Un mes després de la compra, cau calamarsa i danya la xapa del cotxe. Mires el teu compte el mateix dia i ja has rebut el pagament per part de la companyia asseguradora per cobrir els danys.

Això suposa que el compliment del contracte no dependrà de tercers. Per exemple, un jutge o un perit que dictaminin els danys i el seu valor, si no que un cop es comprova que s’ha complert la condició per la qual ha d’indemnitzar, es paga la indemnització de forma automàtica.

  • Smart Contract en el sector bancari. El sector bancari pot ser un altre dels grans beneficiaris de la figura de l’Smart Contract. Per exemple, una persona pot demanar un préstec al banc, signar el contracte i començar a pagar mes a mes, però al cap de dos mesos deixar de pagar. Amb l’Smart Contract seria possible revocar l’accés als seus comptes fins que regularitzi el pagament.
  • Smart Contract en vendes online. En aquest cas, l’Smart Contract només permetria pagar els diners al venedor un cop que ha rebut el producte.
  • Smart Contract en el sector turisme. En el sector turístic els contractes intel·ligents tenen multitud d’aplicacions. Per exemple, imagina que una persona compra un bitllet d’avió i contracta una assegurança per al cas en què es produeixi un retard. Amb un Smart Contract la indemnització o compensació pel retard es podria pagar automàticament, sense necessitat que l’usuari realitzi multitud de tràmits a la companyia aèria per aconseguir que l’indemnitzi.

Eines que marquen tendència en la contractació digital

La contractació digital no consisteix a escanejar un contracte i enviar-lo a l’altra part per correu electrònic. Tal com hem vist pot anar molt més enllà i agilitzar tot el procés de contractació que utilitza qualsevol empresa. Algunes de les eines que estan marcant tendència en la contractació digital són les següents:

  • Emmagatzematge en el núvol. Els contractes ja no es guarden en diversos llocs, sinó que es guarden en el núvol, de manera que es pot accedir-hi en qualsevol moment i lloc i treballar-hi de forma col·laborativa.
  • Ús de signatura electrònica. L’ús de la signatura electrònica és un pas més en la transformació digital de les empreses, que pot agilitzar els tràmits i augmentar la productivitat amb aquesta eina digital. La signatura electrònica, per tant, és un complement dels Smart Contract.
  • Venda amb Apps. Les apps no sols s’utilitzen per a una funció informativa i de comunicació, sinó que s’estan convertint en un canal de venda més.
  • Biometria. La identificació digital de les parts que signen un contracte electrònic és fonamental per a garantir la validesa d’aquest. En aquest sentit, la identificació mitjançant biometria s’ha convertit en tendència pel fet que permet identificar les persones per trets inequívocs com la veu, l’empremta digital, l’iris o la forma de la cara.

Com has vist, la signatura electrònica i l’Smart Contract són tecnologies que van de la mà i aconsegueixen un marc legal totalment segur per a les transaccions entre empreses i particulars, estalviant temps, diners, tràmits i augmentant l’eficiència, la productivitat i els beneficis de les empreses.

Feu un comentari