L’agència espanyola de protecció de dades avala les comunicacions electròniques de Lleida.net

A poc a poc es van pronunciant diferents estaments que han hagut de concloure sobre conflictes plantejats entre les parts i en els què les comunicacions electròniques de Lleida.net han tingut un paper decisiu per a la seva resolució.

El cas que us presentem en el present article es circumscriu en l’àmbit de les reclamacions de pagament i la seva posterior inclusió dels fitxers de solvència patrimonial i de crèdit (p.e. ASNEF). El denunciant presenta una denúncia davant l’AEPD per haver-se vist inclòs per l’empresa creditora en un registre de morosos. Altres consideracions del cas al marge, és interessant el cas ja que es van utilitzar els serveis de notificació electrònica de Lleida.net.

La normativa de protecció respecte a la inclusió en els fitxers de solvència patrimonial i de crèdit (article 29 de la LOPD i article 38.1 del Reglament de Mesures de Seguretat) disposa que, entre altres requisits, perquè sigui possible la inclusió en aquests fitxers és necessari que hi hagi hagut un requeriment previ de pagament a qui correspongui el compliment de l’obligació de pagament del deute.

Doncs bé, en el cas que ens ocupa, l’empresa creditora denunciada va realitzar el citat requeriment mitjançant el servei de correu electrònic certificat de Lleida.net. L’AEPD entén que tot el procés previ a la inclusió en el fitxer de solvència patrimonial i de crèdit s’ha portat amb els requisits de consentiment i diligència prèvia, inclòs el requeriment previ mitjançant correu electrònic certificat, degudament acreditat.

És una bona notícia per a nosaltres, com a proveïdors d’aquest tipus de serveis, però també per a les empreses i consumidors, ja que aquest tipus de comunicacions fefaents són molt més àgils i econòmiques que els sistemes tradicionals, sense que per això els privi de la seva plena eficàcia jurídica i validesa, com hem pogut comprovar.

Podeu consultar la resolució sencera al portal de l’Agència espanyola de protecció de dades.

Feu un comentari