confiança electrònica

El model híbrid de registered electronic delivery: un pas cap enrere en el Mercat Únic Digital europeu

EUROPEAN COMISSION Task force legislation Team (eIDAS) “Boosting online trust and convenience: the business view”. 23 Abril 2015. 09:30- 17:00 Impulsant la confiança i conveniència online: visió de negocis.   Serveis de confiança electrònics: eines clau del Mercat únic Digital Els serveis de confiança (eTS o eTrust services) en termes de la nova Regulació eIDAS comprenen … Llegiu més El model híbrid de registered electronic delivery: un pas cap enrere en el Mercat Únic Digital europeu