validesa legal comunicacions electròniques certificades

Validesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (5/5)

A continuació, incloem la jurisprudència més rellevant pel que fa a validesa general del Correu electrònic i/o SMS certificat. Sentència del Tribunal Constitucional 58/2010, de 4 d’octubre “L’eficàcia dels actes de comunicació … realitzats a través de qualsevol mitjà tècnic se supedita al fet que quedi en les actuacions constància fefaent de la recepció, de … Read more

old leather law books

Validesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (3/5)

L’evidència proporcionada per Lleida.net és sotmesa a la legislació processal civil de cada ordenament jurídic, encarregada de desenvolupar el valor d’una prova de caràcter privat. D’altra banda, cal tenir en compte també la legislació de signatura electrònica (nacional i europea), ja que el certificat emès per Lleida.net incorpora la seva signatura electrònica i segellat de … Read more

RIU · Remote Identification Unit · Lleida.net

Estrenem vídeo de RIU

Boris Pasternak deia que la felicitat no compartida no era felicitat. Permeteu-me, doncs, ser feliç. A vegades hi ha coses, en el sentit més ample, inexacte i poc acurat del terme, que fan una il·lusió especial. De forma completament irracional, sense cap motiu que ho justifiqui, la satisfacció que proporciona aquella cosa és absoluta, fregant l’alenada … Read more