old leather law books

Validesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (3/5)

L’evidència proporcionada per Lleida.net és sotmesa a la legislació processal civil de cada ordenament jurídic, encarregada de desenvolupar el valor d’una prova de caràcter privat. D’altra banda, cal tenir en compte també la legislació de signatura electrònica (nacional i europea), ja que el certificat emès per Lleida.net incorpora la seva signatura electrònica i segellat de … Read more

RIU · Remote Identification Unit · Lleida.net

Estrenem vídeo de RIU

Boris Pasternak deia que la felicitat no compartida no era felicitat. Permeteu-me, doncs, ser feliç. A vegades hi ha coses, en el sentit més ample, inexacte i poc acurat del terme, que fan una il·lusió especial. De forma completament irracional, sense cap motiu que ho justifiqui, la satisfacció que proporciona aquella cosa és absoluta, fregant l’alenada … Read more

old leather law books

Validesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (2/5)

Connectaclick, el servei de contractació electrònica de Lleida.net Connectaclick, el servei de contractació electrònica de Lleida.net sorgeix de la combinació dels propis serveis de certificació de comunicacions. Connectaclick proveeix als nostres clients d’una solució de contractació que permet identificar l’usuari, remetre el contracte a signar, així com certificar les diferents operacions electròniques realitzades durant el procés … Read more

Validesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (1/5)

Què és una comunicació electrònica certificada? Aquell tipus de comunicació establerta per mitjans telemàtics en la qual una tercera part, aliena a la comunicació, dóna fe que s’ha produït aquesta comunicació. En el cas de Lleida.net, en parlar de comunicacions electròniques certificades, parlem de SMS i de correu electrònic. Les comunicacions electròniques convencionals són fàcilment … Read more