Signatura digital i biometria: Noves tecnologies en obertura de comptes bancaris

L’ús de la signatura electrònica facilita molts tràmits a les empreses en general i amb les entitats bancàries passa el mateix. Utilitzant la signatura electrònica s’eviten desplaçaments, tràmits interminables i retards en les operacions bancàries. No obstant això, els bancs necessiten seguretat en les seves transaccions i és important que comptin amb un procés d’autenticació reforçat. En aquest post t’expliquem com s’utilitzen les noves tecnologies com la biometria o la signatura electrònica per obrir un compte bancari en línia i altres operacions bancàries.

Actualment els clients dels bancs tenen necessitats diferents de les que tenien fa uns anys. La major part d’aquests clients esperen tenir la possibilitat d’obrir un compte bancari en línia, fent ús d’una signatura electrònica o similar sense necessitat d’acudir a la sucursal de banc i utilitzant qualsevol dispositiu. Si aquestes gestions es compliquen, existeixen possibilitats elevades de perdre a potencials clients.

Ús de signatura electrònica per a l’obertura de comptes bancaris

Durant molt de temps per obrir un compte bancari era necessari acudir a una sucursal del banc i identificar-se amb el DNI perquè un empleat d’aquesta sucursal verifiqués la validesa del document d’identitat i en fes una còpia. A continuació, es procedia a imprimir el contracte del compte bancari i a signar.

Amb les noves tecnologies, com és el cas de la signatura electrònica, tot aquest procés s’ha digitalitzat de manera que és molt més ràpid i segur. Tot i que cada banc té els seus matisos, els passos a seguir per obrir un compte bancari en línia són els següents:

 • Accedeix al web del banc. Una vegada que l’usuari ha escollit el banc en el qual vol obrir el compte en línia, haurà d’accedir al seu web i seguir les indicacions. En multitud de bancs s’oferirà la possibilitat de fer el tràmit a través de la seva app.
 • Inclou les teves dades en el formulari. En general, l’usuari haurà d’introduir totes les seves dades (nom complet, número de DNI, telèfon, correu electrònic, tipus de compte que desitja contractar, titulars) i li sol·licitaran la còpia escanejada del seu DNI.
 • Verificació de la teva identitat. Aquest és un dels passos més delicats i l’objectiu és assegurar que l’usuari és qui diu ser. La verificació d’identitat es fa de diverses maneres, per exemple, les següents:
  • Mitjançant un vídeo en temps real en el qual es farà una foto de l’usuari i del seu DNI i es contrastaran mitjançant intel·ligència artificial per a verificar que és la mateixa persona. Es tracta d’un mètode del tot fiable i segur en el qual només cal tenir un dispositiu amb càmera (mòbil, ordinador o Tauleta) i una bona connexió a internet. Aquest mètode és molt similar al sistema que utilitza Lleida.net per dur a terme una identificació per fotos.
  • Mitjançant la biometria. En aquest cas s’identifica a la persona mitjançant trets com l’iris, les empremtes digitals o la veu.
 • Descàrrega i signatura del contracte. Una vegada que s’ha verificat la identitat de l’usuari es procedeix a enviar-li el contracte de compte bancari al correu que ha indicat. Per al procés de signatura electrònica s’haurà d’introduir un codi d’un sol ús (OTP – One Time Password) que ha enviat el banc a l’usuari a través d’un SMS al mòbil o un correu electrònic.

Quins avantatges aporta la signatura electrònica als bancs?

Els avantatges de la signatura electrònica per als bancs són les següents:

 • Vendes més ràpides de productes financers. Els temps per a la contractació de productes financers es redueixen, ja que no són necessaris desplaçaments ni tràmits llargs i complicats. D’aquesta manera augmenta la satisfacció de client que tindrà el seu producte més aviat i del banc que reduirà el temps dels processos de venda.
 • Augment de la productivitat dels empleats. Els empleats de cada sucursal podran fer els tràmits més ràpids en totes les operacions financeres com obrir un compte bancari o sol·licitar un préstec. A més, aportaran valor al banc, ja que evitaran les tasques administratives que s’automatitzaran amb la signatura electrònica.
 • Seguiment del procés de signatura. Es podrà saber en tot moment si el client ha signat el document i ha aportat la documentació necessària i se li podran enviar avisos en cas contrari.
 • Impuls de la responsabilitat social corporativa de banc. Permetent estalviar en desplaçaments, ja que els usuaris no hauran d’acudir a la sucursal bancària i en energia i paper, ja que no s’hauran d’imprimir documents. Per tant, s’impulsarà la RSC del banc i podrà destacar enfront dels seus competidors.
 • Seguretat. L’ús de la signatura electrònica a la banca per obrir un compte en línia aporta seguretat a l’operació, ja que es genera un document d’evidències electròniques amb totes les dades del procés de signatura. El banc podrà accedir i descarregar aquest document i el proveïdor de signatura electrònica el custodiarà durant cinc anys.

Per tant, a Lleida.net estem convençuts que la signatura electrònica és una eina essencial per agilitzar les transaccions dels bancs i aportar seguretat i rapidesa als clients, i que ha vingut per quedar-se.

Feu un comentari