Com fer una campanya de Màrqueting SMS

Per qui té un comerç, sigui online o de tota la vida, s’atansen les que probablement siguin les setmanes més intenses de l’any: el nouvingut black friday, nadal-reis i les rebaixes d’hivern. Les xarxes socials, les pàgines web, les bústies, i els carrers, s’ompliran de publicitat oferint uns productes que, en un percentatge altíssim de casos, passaran semidesapercebuts. El motiu és perquè el cervell humà es focalitza en el què més li interessa, i davant una allau desmesurada de publicitat, filtra, inconscientment, la informació que li arriba.

Si volem, doncs, captar l’atenció dels nostres clients, haurem de buscar la manera de diferenciar-nos de la competència, no només la comercial sinó també la de l’ús del canal, i de destacar per sobre d’ella. Una bona manera d’arribar ràpidament i fàcil a la butxaca del nostre target, de saber que captarem la seva atenció i llegirà el nostre missatge en un 98% dels casos, és mitjançant el màrqueting SMS.

Les avantatges d’una campanya de màrqueting SMS són moltes. Començant per la seva elevadíssima taxa d’obertura ja comentada (les newsletters enviades per correu electrònic tenen una obertura aproximada del 30%), passant per la rapidesa en que es mira l’SMS, i acabant en la conversió, deu vegades superior a la del correu electrònic. I m’he oblidat del preu: baratíssim. Sembla, per tant, un canal excel·lent per fer arribar promocions als clients.

Preparant la campanya de Màrqueting SMS

El primer pas, i el més important, és la segmentació, que ens permetrà tenir els usuaris agrupats segons els criteris que nosaltres decidim per tal de focalitzar millor la campanya. Les opcions són múltiples: per edat, per idioma, per localitat geogràfica, per sector, per número de compres, pel temps des de l’última compra, etc. Els contactes s’han d’exportar en un fitxer CSV, que s’inportarà al portal d’usuaris Eines des d’Agenda -> Importar contactes. S’ha de tenir en compte que el text dels SMS es pot personalitzar amb camps com el nom, els cognoms, etc., així que al moment d’exportar també es poden afegir al fitxer csv aquestes dades, a més del número de mòbil.

El següent pas és escriure el text de l’SMS. S’ha de tenir en compte que un SMS conté només 160 caràcters, tot i que els missatges més llargs seran visualitzats com un únic missatge per part del receptor. Els accents i caràcters que no té la llengua anglesa és millor evitar-los. I, sobretot, no s’ha de passar per alt el punt fort de qualsevol campanya de màrqueting SMS actual: incloure un enllaç a l’SMS que enviï el client a la nostra botiga online.

Aquest enllaç ens permetrà saber, en part, l’impacte de la campanya, així que el tractarem amb molta estima: comprovarem que la pàgina on apunta realment existeix i és la pàgina on volem enviar al client (pot ser la pàgina inicial, la d’una categoria en oferta, la del producte estrella, etc), i, sobretot, l’etiquetarem correctament per tal de després poder analitzar el rendiment. Etiquetar-lo vol dir afegir-hi uns camps perquè després, des de Google Analytics, puguem identificar les visites provinents de l’sms, veure el seu comportament a la web, saber si han comprar o no, quan s’han gastat, i tota la resta d’informació que es pot treure de l’anàlisi de visites a una pàgina web.

Etiquetar un link és molt fàcil, i eines com URL Builder encara ens ho faciliten més: només haurem d’enganxar la URL de la nostra pàgina, a Campaign Source hi posem l’origen de les dades (clients o newsletter, per a aquest cas en particular), a Campaign Medium hi posarem sms, i a Campaign Name el nom a la campanya: black_friday_2016. La URL resultant s’ha d’escurçar, per exemple des de google mateix.

I ja només queda fer l’enviament des d’SMS -> Enviar del portal Eines, seleccionant el grup creat durant la importació com a destinataris, i copiant el text amb l’enllaç escurçat. Ah, i clickar el botó Enviar 🙂

Ja ens explicareu com us ha anat la vostra campanya de màrqueting SMS 😉

Feu un comentari