Regulacions de privacitat i Blockchain. Els drets dels consumidors davant els registres immutables (2/2)

Una solució podria ser “dividir” la informació de manera que permeti que “la informació personal s’emmagatzemi per separat des del Blockchain”.

Però segons aquestes Regulacions (per exemple, RGPD), la informació personal inclou no només “nom, cognom, adreça, etc.” (que “identifica” a una persona), si no també una altra informació confidencial o no, com números de telèfon mòbil, adreces de correu electrònic, adreces IP, ubicació d’informació, informació financera, informació relacionada amb la salut, condició sexual o informació de gènere (que fa que una persona pugui ser “identificable” juntament amb altres dades).

És probable que sorgeixi la necessitat de “grans dosis de creativitat” per dissenyar i implementar projectes i aplicacions Blockchain “legals i compatibles” (sense mencionar “Big Data”), especialment on estiguin involucrats els “consumidors” (per a alguns projectes B2B probablement serà més fàcil la seva gestió).

Per descomptat, existeixen “excepcions” en aquest Reglament (certes finalitats governamentals, interès públic, interès legítim de l’organització a no ser que entrin en conflicte amb interessos individuals legítims i drets de privacitat i llibertat, i algunes altres) encara que no són fàcils d’aplicar per “qualsevol empresa”. I “pseudonimitzar” és també una opció que està regulada i que s’ha d’utilitzar amb molta cura i en compliment amb el Reglament.

Futur de Blockchain i Conformitat dins Entorns de Consumidor

Amb Blockchain o sense, les organitzacions han d’adequar-se al Reglament en tot moment; el seu incompliment és un risc important que ningú pot permetre, ja que podria tenir un gran impacte, no només en termes de sancions imposades, sinó també en la reputació de l’Organització, la confiança dels clients i, eventualment, en ingressos i resultats.

“La indústria Blockchain” reaccionarà i intentarà resoldre aquesta “incompatibilitat” entre “drets i llibertat de les persones” i “interessos corporatius”, però probablement serà un viatge molt llarg que podria allargar-se durant “anys” i comportar “molts altres canvis” associats al concepte Blockchain tal com ho coneixem avui en dia.

Curiosament, algunes veus van plantejar el missatge que “les Regulacions de privacitat i RGPD no són compatibles amb Blockchain”, o que “Les Regulacions de privacitat i RGPD estan limitant la innovació”; però la realitat podria ser que “la innovació no es pot donar a qualsevol preu” i les limitacions dels Drets i la Llibertat de les Persones no haurien de ser el preu a pagar per algunes innovacions, especialment quan hi ha tantes “opcions i formes de tecnologia” i fins a la data, un espai reduït per a la llibertat i els drets en l’interès de la “seguretat”, la “comoditat” i “facilitat” (i no sempre la seguretat, la comoditat o la facilitat de les persones).

Com podem ajudar

Mentrestant, altres alternatives s’obriran pas, i segurament seran examinades per organitzacions de tot el món, mentre que els “lobbies de Blockchain” intentaran influenciar els governs i els reguladors. De tota manera, mentre Blockchain “no sigui propietat de ningú”, qui pren aquesta iniciativa (i assumeix els seus costos)?

Però, com molts sabeu, encara podem “ajudar a la indústria” i proporcionar una forma molt rendible, directa i fàcil de “testificar i notaritzar el món digital”, complint amb la Normativa de Protecció de dades personals, mentre oferim a les empreses de tot el món una forma adequada de recopilar, gestionar i inserir la informació “garantida” que necessiten, en els sistemes d’informació que necessiten, ja sigui en un sistema informàtic implementat, una nova implementació o un projecte Blockchain, i al mateix temps preservant els drets dels individus atorgats per la legislació a tot el món.

Moltes gràcies,

Feu un comentari