Com millorar la gestió documental de les pimes

Avui dia ser una pime no és fàcil, sobretot en un món en el qual la tecnologia i la internacionalització avancen a velocitats vertiginoses. Les solucions i facilitats que es proposen solen adaptar-se millor a les grans empreses, afavorint-les davant les pimes, ja que tenen una major capacitat a l’hora de realitzar canvis profunds en els sistemes de gestió documental. No obstant això, les petites i mitjanes empreses suposen més del 99% del teixit empresarial del nostre país, i és inevitable preguntar-se per què no hi ha més solucions adaptades a aquest tipus de negocis.

Una dels desavantatges de les pimes és la comunicació. Entenem que existeixen comunicacions informals i formals. Les primeres, com les trucades telefòniques, les encaixades de mans, o el correu electrònic, són assequibles a totes les empreses, però les formals suposen un esforç, temps i cost majors: l’enviament de factures, els contractes, les notificacions… Totes aquestes comunicacions han de realitzar-se de manera formal perquè quedi constància, i fins i tot s’han d’arxivar el temps que exigeix la llei, i els mitjans que estan a l’abast de les pimes solen ser els tradicionals: carta certificada, signatura manuscrita, burofax, enviament de missatgers o representants, etc.

A Lleida.net ens preguntem com podem ajudar les pimes pel que fa a la gestió documental i la comunicació. Per això proposem serveis adaptats a qualsevol tipus d’empresa.

Com simplificar la gestió documental?

Les nostres solucions són senzilles, suposen una inversió mínima de temps i redueixen els costos de les comunicacions. Com? Agilitant els processos tradicionals, aportant seguretat jurídica i formalitzant qualsevol tipus de comunicació. Per exemple, per a aquestes necessitats proposem aquestes solucions:

  • Formalització de contractes: Connectaclick Basic o Connectaclick Pro
  • Enviament de factures: Connectaclick Lite o Correu electrònic certificat
  • Enviament de notificacions, de clàusules o de documentació sensible: Correu electrònic certificat, SMS certificat o Connectaclick Lite

En què et beneficia?

L’ús de les notificacions electròniques es tradueix en una reducció de costos, un estalvi de temps i una seguretat més gran. Posem l’exemple d’un contracte:

Costos: en lloc de pagar una carta certificada, la impressió de paper i el sobre, el missatger, o la gasolina del transport per fer les gestions de manera presencial, podries enviar un correu electrònic certificat al teu client (2 €).

Temps: imprimeix el contracte, posa’l al sobre, ves a correus i espera dos dies o més la resposta del teu client … O bé adjunta el contracte a un correu electrònic i rep la resposta immediatament (5 min).

Seguretat: Lleida.net arxiva durant 5 anys el certificat, que inclou el correu electrònic, el contracte, la resposta, la data i hora … i tot amb validesa legal.

Vols més informació? visita la nostra pàgina web www.lleida.net.

Feu un comentari