Identificació, autenticació i autorització

A l’hora d’accedir a productes i serveis en línia, seguim un procés amb diferents fases que poden resultar indistingibles si es fan de manera natural i transparent i que, en realitat, responen a necessitats molt diferents:

  • Identificació. Quan l’entitat recull les característiques que defineixen unívocament l’individu, procedeix a identificar-lo. Les empremtes dactilars, el rostre… serveixen per identificar-lo, diferenciant-lo d’altres persones. Les entitats han de saber amb qui es relacionen, han d’identificar els seus clients i poder-los donar el tracte més adequat.

    Read more

Different types of electronic notifications

Tipus de notificació electrònica i quin emprar en cada cas

En l’àmbit empresarial hi ha multitud de situacions en què cal fer una notificació fefaent. Durant molt de temps s’han utilitzat les notificacions mitjançant burofax i les realitzades per conducte notarial, ja que eren les úniques que es consideraven fefaents. Actualment ja existeixen diversos tipus de notificació electrònica que permeten tenir constància de l’enviament, de la recepció i del contingut de la comunicació. En aquest post t’expliquem quins són aquests tipus i quan s’utilitza cadascun.

Read more

What is used for the electronic seal

El segell electrònic: Usos i beneficis que aporta

Recordes els temps en què segellaves les factures o albarans amb un segell de cautxú? No fa tant de temps que s’utilitzava aquest sistema, però la transformació digital de les empreses ha suposat un canvi en tots aquests processos i ara s’utilitza el segell electrònic. En aquest post t’expliquem en què consisteix, per a què s’utilitza i com.

Read more

Digital onboarding and electronic signing

Onboarding digital i signatura electrònica en companyies d’assegurances

Les companyies d’assegurances han vist com la seva forma de treballar, que ja estava canviant amb la transformació digital, es modificava totalment a causa de la pandèmia de COVID-19. Molts processos que abans eren presencials com la contractació de productes o la identificació de nous clients, van haver-se de digitalitzar i una de les eines més utilitzades per l’onboarding digital i la signatura de pòlisses ha estat la signatura electrònica.

Read more