Digital onboarding and electronic signing

Onboarding digital i signatura electrònica en companyies d’assegurances

Les companyies d’assegurances han vist com la seva forma de treballar, que ja estava canviant amb la transformació digital, es modificava totalment a causa de la pandèmia de COVID-19. Molts processos que abans eren presencials com la contractació de productes o la identificació de nous clients, van haver-se de digitalitzar i una de les eines més utilitzades per l’onboarding digital i la signatura de pòlisses ha estat la signatura electrònica.

Read more

Digital Identification how it works

Identificació digital: funcionament i característiques

En el dia a dia de qualsevol empresa es realitzen multitud de tràmits en línia on cal identificar una persona. La identificació digital s’ha convertit en la clau perquè les organitzacions puguin transformar-se digitalment i competir en igualtat de condicions. En el post d’avui t’expliquem què és la identificació digital, com funciona, quins avantatges aporta i quins són els sectors que més l’utilitzen.

Read more

Trust services of lleida.net

Què són els serveis de confiança qualificats?

L’evolució d’internet ha fet que la digitalització es desenvolupi molt, però aquest desenvolupament ha anat acompanyat de l’aparició de nous fraus a la xarxa, de manera que la seguretat s’imposa com una necessitat i per garantir la seguretat existeixen els serveis de confiança. En aquest post t’expliquem en què consisteixen i quina activitat realitzen.

Read more

Trends in biometric identification

Tendències en identificació biomètrica

Amb el desenvolupament i ús de les noves tecnologies s’han estès també diverses formes de frau pel que fa a la identificació de les persones en la seva relació amb altres empreses o particulars. La seguretat és un element fonamental tant per a empreses com bancs o companyies del sector de les telecomunicacions, com per als clients, de manera que la identificació biomètrica facial, entre altres tendències en identificació biomètrica, s’ha convertit en un dels mètodes més impulsats. En aquest post t’expliquem què és la identificació biomètrica, quines tendències existeixen en reconeixement mitjançant biometria i quines són les aplicacions més freqüents d’aquesta tecnologia.

Read more