Tendències en identificació biomètrica

Amb el desenvolupament i ús de les noves tecnologies s’han estès també diverses formes de frau pel que fa a la identificació de les persones en la seva relació amb altres empreses o particulars. La seguretat és un element fonamental tant per a empreses com bancs o companyies del sector de les telecomunicacions, com per als clients, de manera que la identificació biomètrica facial, entre altres tendències en identificació biomètrica, s’ha convertit en un dels mètodes més impulsats. En aquest post t’expliquem què és la identificació biomètrica, quines tendències existeixen en reconeixement mitjançant biometria i quines són les aplicacions més freqüents d’aquesta tecnologia.

En relació amb l’anterior, un estudi elaborat per IBM va establir que la biometria i l’autenticació multifactorial són les dues opcions de seguretat preferides i mostra que el 75% dels enquestats utilitza eines biomètriques d’identificació i autenticació, enfront d’1 de cada 3 que utilitza contrasenyes complexes.

Què és la identificació biomètrica?

La identificació biomètrica consisteix en el reconeixement d’un individu mitjançant les seves característiques físiques o el seu comportament, de manera que la identificació sigui inequívoca. Les tecnologies més habituals en biometria són la identificació biomètrica facial, la geometria de les mans, el reconeixement de veu o de l’iris o els traços d’una signatura.

D’altra banda, la identificació biomètrica facial consisteix, precisament, a utilitzar un tret o més de la cara de la persona per identificar-la. La biometria facial pot mesurar l’iris, analitzar la forma dels ulls, mesurar la distància entre les celles o del nas als ulls, per exemple.

Quines tendències es poden destacar en la identificació mitjançant biometria?

En el camp de la identificació mitjançant biometria s’utilitzen tècniques cada vegada més avançades per impedir el frau o la suplantació d’identitat de les persones, per exemple, s’evita que una persona pugui utilitzar una imatge d’una altra per obrir un compte bancari. Aquestes són les tendències més destacades en identificació biomètrica facial i altres tipus d’identificació biomètrica:

 • Combinació de diverses tècniques biomètriques. La seguretat, com dèiem abans, és fonamental en les transaccions en línia pel que, en multitud d’ocasions, s’utilitzen dues o més dades biomètriques per identificar una persona. Per exemple, es combinen trets facials com l’iris i altres com la veu o l’ADN. El nivell de seguretat pot variar, per exemple, pot ser que per desbloquejar el mòbil sigui suficient l’empremta digital o la cara, però per a la identificació de persones per part d’agents de policia que patrullen pels carrers, serà necessari un nivell de seguretat més gran.
 • Detecció de vida. Una de les maneres de suplantar la identitat d’una persona és mitjançant una imatge estàtica que es pot obtenir d’un perfil en xarxes socials. D’aquesta manera s’utilitza la foto de la persona perquè es pugui comparar amb una imatge d’una font de confiança. Per evitar el frau es pot utilitzar la detecció de vida. Actualment existeixen diverses formes de detecció de vida, per exemple, mitjançant la indicació a l’usuari que mogui el cap perquè es pugui comprovar que és una persona real, la identificació biomètrica facial en 3D o la imatge tèrmica.
 • Identificació d’emocions. És una tècnica que s’ha utilitzat en vehicles per augmentar la seguretat, ja que permet saber si el conductor està cansat, o en videojocs per saber com se senten els jugadors quan aconsegueixen punts en un determinat joc. Amb aquesta tècnica el que es fa és captar els moviments de la cara digitalment i comparar-lo amb diversos models de rostres que s’han classificat en funció de diverses emocions.

Quines aplicacions té la identificació biomètrica facial?

Les aplicacions de la identificació biomètrica facial s’estan desenvolupant i actualment es poden destacar les següents:

 • Ús pels cossos de seguretat per combatre el crim o identificar les persones a les fronteres.
 • Protecció en llocs públics (parcs, edificis públics, etc.).
 • Identificació de viatgers.
 • Detecció de malalties genètiques en pacients.
 • Detecció d’estat del pacient.
 • Processos de KYC (Know Your Customer) o KYB (Know Your Business).
 • Anàlisi de les emocions dels clients en retail.
 • Signatura de documents amb signatura electrònica.
 • Accés a oficines, edificis i altres llocs.
 • Desbloqueig de telèfons mòbils i tauletes.
 • Obertura de comptes bancaris.
 • Contractació de serveis (telecomunicacions, electricitat, etc.).
 • Processos d’onboarding de clients.
 • Transaccions amb les administracions públiques: alta o baixa, pagament d’impostos, sol·licitud d’ajuts, etc.

En definitiva, la identificació biomètrica facial és una tecnologia que avança molt ràpidament a causa de les nombroses aplicacions que té i el nivell de seguretat que aporta. En aquest sentit, és important que els avenços que es produeixin en el futur vagin acompanyats sempre d’un desenvolupament normatiu que aconsegueixi que la identificació biomètrica compleixi amb la normativa de protecció de dades personals i respecte al dret a la intimitat de les persones. Si vols saber més sobre les solucions d’identificació biomètrica facial, a Lleida.net podem ajudar-te.

Feu un comentari