Què és la signatura electrònica. Part III

Aquesta entrada correspon a la tercera i última part sobre “Què és la signatura electrònica”. En els anteriors posts (Part I i Part II) s’ha realitzat una explicació extensa sobre les tipologies i la legalitat de la signatura electrònica.

En aquest punt, us volem explicar com Lleida.net posa a disposició dels seus clients l’eina Click & Sign, plataforma online de contractació i signatura de documents. Click & Sign ens permet afegir diversos elements en el procés d’una signatura de documents per tal de reforçar la validesa i la identitat del signant.

Com et pot ajudar Lleida.net en la signatura electrònica?

Lleida.net ha anat desenvolupant al llarg dels anys eines tecnològiques que permeten recollir l’expressió de consentiment de manera electrònica (vegeu apartat Contractació electrònica de la nostra pàgina web), però és l’eina Click & Sign la que ofereix en si mateixa més opcions i versatilitat per adaptar-se a l’entorn dels clients.

Consisteix en un procés que envia un o diversos documents en format PDF perquè siguin signats. L’avantatge és que és modular i es poden incorporar diversos mètodes de signatura electrònica. Us els expliquem a continuació.

Un cop el signatari rep el document i s’arriba al final d’aquest, es poden habilitar les següents opcions de signatura:

  • Mitjançant el botó ACCEPTAR o SIGNAR: un cop s’ha accedit al document s’habilita un botó per clicar en conformitat.
  • Amb rúbrica: s’habilita un espai per a realitzar la signatura, que és recollida a través d’una pantalla tàctil.
  • OTP: el signant rep al seu mòbil un SMS certificat amb un codi d’un sol ús (OTP) que s’ha d’indicar a l’espai previst.

Totes aquestes opcions, combinables entre si, es troben disponibles a la plataforma d’usuari de Click & Sign i no requereixen cap coneixement tècnic per a la seva implementació i posada en marxa. També es poden integrar dins el seu ERP o CRM a través d’APIs.

Recomanem

De totes les opcions anteriors, la que pot ser considerada per si mateixa com a signatura electrònica avançada és la que es realitza amb OTP. Lleida.net n’ha auditat recentment la seva idoneïtat a través d’un tercer expert, TCAB, que ha emès una acreditació en conformitat. Lleida.net ha incorporat un sistema de creació i emmagatzemament d’OTP que garanteix que aquesta només quedi sota el control exclusiu del signant mitjançant un sistema de gestió de hash. Podeu consultar la Declaració de Pràctica d’aquest servei a la nostra web.

D’igual manera, és requisit imprescindible que s’identifiqui al signant abans d’iniciar el procés d’enviament de l’OTP. Consulteu-nos si esteu interessats en la implantació d’aquesta modalitat acreditada de la signatura electrònica avançada.

Més enllà d’aquesta configuració, diguem-ne estàndard, Lleida.net ofereix la possibilitat de crear a mida sistemes de signatura electrònica que permeten incorporar elements que es posen al servei de la identificació del signant. El fet que siguin a mida significa que caldrà fer-ne un desenvolupament ad-hoc, totalment a criteri del client, però aquí us en presentem unes línies mestres:

  • Signatura amb validació prèvia de certificat de signatura electrònica. El signant ha de disposar d’un certificat digital que s’utilitzarà per identificar-lo.
  • Validació de documentació d’identitat. Mitjançant la captura de l’anvers i el revers del document d’identitat, passaport o permís de conduir, s’analitzen diversos paràmetres del document per tal de comprovar-ne la validesa.
  • Validació de biometria facial. Es presenta junt amb l’anterior, i realitza una comparativa entre la fotografia del document d’identitat, passaport o permís de conduir i la captura fotogràfica que es prendrà durant el procés (una selfie).
  • Vídeo-identificació. Es realitza una gravació de vídeo dels processos que es realitzen en els dos punts anteriors. Afegint doncs encara més garanties sobre la identitat de qui signarà el document al final del procés.

Per acabar

Esperem que aquests tres articles us hagi servit d’utilitzat per aclarir els dubtes sobre la signatura electrònica que us hagin pogut sorgir en el supòsit que us hàgiu plantejat implementar un sistema de signatura alternatiu al tradicional en paper.

Si voleu assessorament, contacteu-nos i el nostre equip comercial us atendrà.

Feu un comentari