Validesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (2/5)

Connectaclick, el servei de contractació electrònica de Lleida.net

Connectaclick, el servei de contractació electrònica de Lleida.net sorgeix de la combinació dels propis serveis de certificació de comunicacions.

Connectaclick proveeix als nostres clients d’una solució de contractació que permet identificar l’usuari, remetre el contracte a signar, així com certificar les diferents operacions electròniques realitzades durant el procés de signatura.

Gràcies a la integració dels sistemes de Lleida.net amb els dels nostres clients, cada usuari queda identificat de manera unívoca en l’inici del procés i, a mesura que avança en el flux de contractació, Lleida.net recull i certifica la traça tècnica de les evidències que es van generant al llarg dels diferents passos del flux fins arribar a la signatura del contracte que queda, per tant, vinculada al signant de manera única i a les dades a què es refereix.

Per acreditar aquests components de la comunicació o del procés de contractació (contingut, data i hora) Lleida.net fa ús d’una plataforma capaç de recollir totes les dades aparellades a una o diverses comunicacions electròniques (SMS, correu electrònic o web) i fixar-les en un fitxer, anomenat certificat, signat digitalment i amb segellat de temps d’una entitat de certificació.

Aquest certificat inclou un seguit d’informacions tècniques que evita o minimitza el risc de discussió sobre les dades contingudes. Aquest document es proporciona al client, però a més és custodiat per Lleida.net durant 5 anys i la seva funció és la de servir com a evidència davant tercers del contingut i altres dades d’aquesta o aquestes comunicacions

I per què escollir Lleida.net com a tercer de confiança per a les comunicacions certificades?

Lleida.net és la primera operadora de telecomunicacions que presta serveis com a tercer de confiança. Amb autorització de la CMT, actualment integrada a la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) des de l’any 1998, l’entitat ha estat requerida per jutjats i tribunals en nombroses ocasions, amb la finalitat de certificar les dades d’una determinada comunicació .

D’aquesta experiència i del coneixement sobre les necessitats del client, obtenim el saber fer per seguir donant els nostres serveis de certificació amb la màxima qualitat i fiabilitat.

 

Feu un comentari