Registered electronic contracts

Patent del correu electrònic certificat als Estats Units

El 30 del passat agost vam rebre l’autorització de l’Oficina de Patents d’Estats Units per patentar el nostre mètode de correu electrònic certificat, denominat “Method for the Certification of Electronic Mail Delivery“. Aquesta concessió, per un període de 20 anys, és un punt important en la nostra estratègia de creixement al país nord-americà, caracteritzat per …

Read more