Ekyc onboarding que es y su uso

Què és eKYC Onboarding i per a què serveix?

La verificació de la identitat de forma remota dels clients és una gestió que realitzen a molt sovint les empreses, especialment les de telecomunicacions o els bancs, per la qual cosa ha de ser un tràmit segur. En aquest post et parlem d’eKYC Onboarding, què és, per a què s’utilitza, quins avantatges aporta i quins requisits s’han de complir.

Read more

firmar pdf online

Com es pot signar un PDF online?

La signatura de documents en línia s’ha convertit en una solució per signar documents en moments en què hi ha restriccions de mobilitat o en els quals es vol, simplement, estalviar temps. En aquest post et volem explicar què es fa per signar un PDF en línia amb totes les garanties legals. Formes de signar …

Read more

proveedor de firma electrónica

Què s’ha de tenir en compte per escollir un proveïdor de signatura electrònica

L’ús de la signatura electrònica per part de les empreses ha augmentat enormement. De fet, segons les nostres dades, si comparem desembre de 2019 amb desembre de 2020 s’ha produït un augment de més del 600%. No obstant això, el dubte que sorgeix és què tenir en compte a l’hora de triar un proveïdor de signatura electrònica. En aquest post et donem tots els detalls per fer la millor elecció.

Read more

que validez tiene la firma electronica en la unión europea

Quina validesa té la signatura electrònica a la Unió Europea?

La digitalització de les empreses s’ha accelerat en els últims anys i cada vegada s’utilitzen més eines digitals que permeten agilitzar les gestions i optimitzar els recursos de les companyies. Una d’aquestes eines és la signatura electrònica. En aquest post t’expliquem quina validesa té la signatura electrònica en el marc de la Unió Europea i on es regula.

Read more