MWC 2015 IMG 14

365 dies de MWC

El MWC comença abans de que acabi el MWC. El MWC comença molt abans de que els carrers de Barcelona s’omplin de banderoles a les faroles (d’aquestes de les que després en fan bosses). El MWC comença de fet abans de que acabi el MWC. Aquesta paradoxa espai temps ve donada per la recerca dels …

Read more