Els tribunals de Sudàfrica i l’SMS certificat

L’SMS és una forma còmoda de comunicar-se, i més ràpida que els métodesoficials tradicionals, ja que permet l’entrega d’aquest tipus de notificacions sense haver d’esperar la confirmació del lliurament del paper físic.

Per a les empreses que necessiten visitar regularment una oficina postal, el temps perdut té un impacte més negatiu que el cost econòmic de l’enviament. Segons un informe del govern del Regne Unit, per al 66% de les pimes el temps d’espera per ser atesos és el tercer factor en importància a l’hora d’avaluar la qualitat d’un servei de missatgeria.

Recentment, varies  sentències diferents en tribunals de Sudàfrica, han otorgat a les comunicacions electròniques certificades el mateix estatus que les comunicacions certificades tradicionals, en els casos que provaven les disposicions de la Llei 19 d’Esmena de la Cort de Magistrats del 2010, de la llei 25 de 2002, sobre Comunicacions i Transaccions Electròniques (llei TCE).

L’SMS certificat que va originar aquesta sentència estava relacionat amb una demanda de pagament d’un préstec, enviat al telèfon mòbil del morós, mitjançant Registered Communication, el partner de Lleida.net a Sudàfrica.

Desenvolupat per Lleida.net, l’SMS certificat permet enviar notificacions mitjançant missatges de text que generen un certificat amb validesa legal que es pot presentar com a prova als tribunals. El mètode de lliurament de l’SMS certificat ha estat patentat en diversos països per les autoritats nacionals corresponents. Lleida.net ha rebut un total de 70 patents a tot el món.

“L’enviament de la comunicació electrònica certificada estalvia temps i diners del remitent, ja que el cost d’un SMS o correu electrònic certificat és gairebé la meitat del cost d’una carta certificada tradicional”, explica Norman Colling, soci de Communication Registered.

“El lliurament d’una comunicació electrònica certificada és instantani, el que significa que el remitent pot rebre un informe signat que confirma que el destinatari ha rebut el document en qüestió de segons, en comptes d’esperar l’entrega del correu certificat tradicional, molt més lent”, afegeix.

Sudàfrica compta amb 37,5 milions de línies de telefonia mòbil, mentre que en comparació, l’Oficina de Correus de Sudàfrica té només 2.222 oficines repartides per tot el país, destacant l’important abast potencial de la comunicació electrònica certificada.

Deixa un comentari