confiança electrònica

El model híbrid de registered electronic delivery: un pas cap enrere en el Mercat Únic Digital europeu

confiança electrònica

EUROPEAN COMISSION

Task force legislation Team (eIDAS)

“Boosting online trust and convenience: the business view”. 23 Abril 2015. 09:30- 17:00

Impulsant la confiança i conveniència online: visió de negocis.

 

Serveis de confiança electrònics: eines clau del Mercat únic Digital

Els serveis de confiança (eTS o eTrust services) en termes de la nova Regulació eIDAS comprenen les signatures electròniques, electronic seals o segells electrònics, registered delivery services o electronic delivery services, segells de temps, i certificats per autenticació de pàgines web. Sota aquest títol, la UE va posar èmfasi en aquesta Jornada en els serveis de confiança electrònics i va convocar a representants del sector d’assegurances, el sector financer – especialment de crèdit al consum -, els serveis postals, i prestadors d’e-trust services.

 

Assoliment de la Jornada: Consens màxim en les qualitats que han de tenir els serveis de confiança:

Tot i la disparitat de criteris entre els convocats a parlar, es coincideix aclaparadorament sobre quines qualitats fonamentals han de reunir els serveis de confiança, i aquest serà el gran assoliment i consens de la Jornada que la Comissió s’enporta sota el braç:

1. Conveniència o Usabilitat, per la qual cosa l’experiència de l’usuari és fonamental. Caldrà estar molt atent a què diuen després d’utilitzar els serveis. La usabilitat es construeix en base a l’experiència de l’usuari, no la de l’empresa prestadora.

La usabilitat té un doble component: per una banda, que sigui fàcil i simple d’utilitzar tant per a un usuari expert com per a un immigrant digital; i de l’altra, que el servei sigui útil (convenience), que l’usuari vegi les bondats i la necessitat del servei. En usabilitat també s’engloba la confiança que el servei sigui capaç de generar en l’usuari.

2. Preu, en relació a la utilitat o bondat del servei. Hi ha d’haver un equilibri entre ambdós conceptes.

3. Interoperabilitat més enllà de les fronteres internes. I d’això s’ocupa la Regulació de l’eIDAS.

 

Prestadors de serveis de confiança: electronic registered delivery

Defensa del model híbrid de registered electronic delivery: un pas cap enrere en el Mercat Únic Digital europeu.

Una part del debat, liderada per alguns representants d’operadors postals, va pivotar al voltant dels anomenats models híbrids, això és, tramesa electrònica i recepció física. Potser en la defensa d’aquest model s’amagui darrere l’interès en que el negoci no canviï ja que el que representen els nous serveis d’e-trust per a aquests operadors és un veritable tsunami.

Entenc que la defensa de models híbrids es basa en una visió centrada exclusivament en els seus interessos corporatius i ancorada en mercat d’origen paper, diguem-ho clar, que es contradiu amb l’abast global que pretén la nova regulació europea. Les propostes híbrides queden lluny de l’esperit inherent de la revolució digital que la UE té com a meta aconseguir, que no és altre que el d’utilitzar la interacció digital de manera natural, dotant a les transaccions intra europees de serveis qualificats de confiança que siguin fàcils, àgils i segures, tant des del punt de vista jurídic com tècnic.

Com a conclusió a la Jornada, dir que més enllà d’alguns detractors, la majoria dels intervinents van recolzar la necessitat de legislar els serveis d’ETS. Més enllà dels riscos que això pot suposa (“legislar no vol dir posar barreres”, es va sentir en una intervenció; o, quants proveïdors d’etrust services quedaran després de la legislació ?, van preguntar d’altres) la UE va aconseguir emportar-se un consens unànim sobre les qualitats que han de tenir els serveis de confiança, i això, a diferència de l’anterior sessió sobre eID amb sector bancari, és una gran fita.

Deixa un comentari