Factura electrónica

Factura electrònica: ús obligatori a partir del 15 de gener, i alternativa legal recomanada

Factura electrònica

Si ets empresari d’una SA, un SL, una UTE, o persona jurídica en general que emet factures a l’Administració pública, has de saber que a partir del 15 de gener d’aquest any, has de fer-ho mitjançant factura electrònica, segons la Llei 25 / 2013 d’Impuls de factura electrònica. Si ets empresari individual o autònom que factura a l’Administració, no tens aquesta obligació. De moment.

L’objectiu és clar: per una banda reduir la morositat dels tres nivells d’Administració pública espanyola, alhora que ajudar a les empreses a reduir costos i ser més competitives. (Directiva 2010/45 / UE i el seu RD de transposició 1619/2012).

S’entén com a factura electrònica, la que hagi estat expedida i rebuda en format electrònic, i que l’autenticitat d’origen i integritat vingui garantida mitjançant l’ús d’una signatura electrònica avançada (factura  electrònica de format estructurat), o mitjançant un intercanvi electrònic de dades (factura electrònica de format no estructurat).

Pots emetre les factures electròniques tu mateix, proveint-te d’un programari, o per intermediació d’un tercer, i enviar-les tu mateix posant en còpia a l’adreça de correu electrònic certificadora de Lleida.net. Així, obtindràs un certificat legalment vinculant, que et garanteixi tant la integritat del document, com els efectes jurídics vinculants de l’enviament. A més custodiarem el certificat el temps que la Llei t’obliga a fer-ho.

Però abans que emetis i enviïs la factura electrònica a través nostre i la certifiquem adequadament, assegura’t d’obtenir el consentiment del destinatari a aquest nou format de facturació. Sense el mateix, la factura es tindrà com no emesa.

En una clara aposta per la transformació digital, Lleida.net posa a disposició de qualsevol usuari l’ús de tecnologia de certificació electrònica per a l’enviament de qualsevol documentació, ja sigui una factura, un contracte, d’acord amb la Llei, d’una manera segura , eficaç i amb efectes jurídicament vinculants.

Tot i que la Llei contempli l’ús de la factura electrònica entre particulars com una alternativa legal, si ho fas electrònicament combatràs la morositat, reduiràs costos i seràs més competitiu.

Deixa un comentari