El ran recapte

Col·laborem amb el Gran Recapte d’Aliments

La millor cura per al cansament és el desafiament d’ajudar a algú que està encara més cansat. Una de les grans ironies de la vida és això: qui serveix gairebé sempre es beneficia més que qui és servit. Gordon B. Hinckley. Des de Lleida.net, col·laborem amb el Gran recapte d’aliments des de l’any 2013, ampliant en … Llegiu mésCol·laborem amb el Gran Recapte d’Aliments

validesa legal comunicacions electròniques certificades

Validesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (5/5)

A continuació, incloem la jurisprudència més rellevant pel que fa a validesa general del Correu electrònic i/o SMS certificat. Sentència del Tribunal Constitucional 58/2010, de 4 d’octubre “L’eficàcia dels actes de comunicació … realitzats a través de qualsevol mitjà tècnic se supedita al fet que quedi en les actuacions constància fefaent de la recepció, de … Llegiu mésValidesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (5/5)

Validesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (4/5)

Reglament eIDAS – Serveis de confiança en les transaccions digitals i prova electrònica El Reglament eIDAS sorgeix a iniciativa de la Comissió Europea i des de la seva entrada en vigor l’1 de juliol de 2016, la llei espanyola de signatura electrònica segueix en vigor, encara que és molt probable que s’actualitzi en el futur … Llegiu mésValidesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (4/5)

old leather law books

Validesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (3/5)

L’evidència proporcionada per Lleida.net és sotmesa a la legislació processal civil de cada ordenament jurídic, encarregada de desenvolupar el valor d’una prova de caràcter privat. D’altra banda, cal tenir en compte també la legislació de signatura electrònica (nacional i europea), ja que el certificat emès per Lleida.net incorpora la seva signatura electrònica i segellat de … Llegiu mésValidesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (3/5)

old leather law books

Validesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (2/5)

Connectaclick, el servei de contractació electrònica de Lleida.net Connectaclick, el servei de contractació electrònica de Lleida.net sorgeix de la combinació dels propis serveis de certificació de comunicacions. Connectaclick proveeix als nostres clients d’una solució de contractació que permet identificar l’usuari, remetre el contracte a signar, així com certificar les diferents operacions electròniques realitzades durant el procés … Llegiu mésValidesa legal dels serveis certificats de Lleida.net (2/5)